Статус школе: Школа је организована као самостална осморазредна васпитно образовна установа у чијем оквиру су и истурена одељења у Баљковцу и Доњој Сабанти.

МАТЕРЈАЛНО -ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Основна школа „ Драгиша Луковић –Шпанац“ у Крагујевцу, имајући у виду матерјално-техничке услове рада, располаже најнеопходнијим наставним средствима, училима и опремом која омогућује солидну реализацију плана рада школе.

Матична школа се састоји од две спојене школске зграде старе изграђене 1953 и нове изграђене 1980. године. Са новом школском зградом је спојена и фискултурна сала изграђена 1990.год,

Поседује 2 спољна школска терена ( кошаркашко и рукометно игралиште) која се на користе наменски јер су руинирана и током година је нестало асфалтне подлоге на њима па се углавном користе као школско двориште. Зелених површина готово да нема и потребна су велика улагања у сређивање истих.

 

Матична школа

Рад се од школске 2017/18.одвија у једној смени .

Изградњом школе нису предвиђени кабинети тако да су сви накнадно формирани што говори да су неадекватни.

За извођење образовно васпитног рада Школа располаже просторијама које одговарају прописаним нормативима.

 

Зграда школе у Доњој Сабанти је реновирана 2003. Располаже са две учионице, чајном кухињом, санитарним чвором и наставничком канцеларијом. Школско двориште је ограђено , нема спортских терена већ је све зелена површина. Грејање је на чврсто гориво.

 

Школа у Баљковцу поседује две зграде –стару узграђену 1928. (која се не користи за наставу) и нову изграђену 2000год. која у свом саставу има: две учионице, просторију за предшколско, наставничку канцеларију, чајну кухињу, три санитарна чвора, и велику покривену терасу која спаја стару и нову школску зграду.

 

Васпитно образовни рад је организован у у петодневној радној недељи у две смене у матичној школи и у једној смени у истуреним одељењима. Одељења продуженог боравка стално похађају наставу пре подне.

У школи је организована исхрана за ученике који су у продуженом боравку, као и ужина за остале ученике.

Ученици од I-IV разреда изучавали су енглески језик, а од V-VIII понуђена су још два страна језика –укупно три ( енглески, немачки и руски).

Од изборних предмета у школи су били заступљени следећи: Грађанско васпитање/ верска настава, од играчке до рачунара, чувари природе, лепо писање и народна традиција према избору ученика.

Ученици петог разреда су као обавезни изборни предмет изучавали други страни језик /немачки, и као изборни предмет, основе информатикe и рачинарства и цртање сликање и вајање. Ученици петог разреда су као трећи час физичког имали и изабрани спорт.

За ученике петог и шестог и седмог разреда огранизована је настава изборног предмета: Грађанско васпитање/ верска настава.

Ученици седмог и осмог разреда имали су организовану наставу информатике и рачунарства.