Статус школе:

Школа је организована као самостална осморазредна васпитно образовна установа у чијем оквиру су и истурена одељења у Баљковцу и Доњој Сабанти.

 

МАТЕРИЈАЛНО -ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Основна школа „ Драгиша Луковић –Шпанац“ у Крагујевцу, имајући у виду матерјално-техничке услове рада, располаже савременим и адекватним наставним средствима, училима и опремом.  За извођење образовно васпитног рада Школа располаже просторијама које одговарају прописаним нормативима.

.

Матична школа у Белошевцу се састоји од две спојене школске зграде, изграђене у деловима и то 1953 и  1980. године, са кабинетима, бибилиотеком, учионицама продуженог боравка, дигиталном, учионицом и просторијом за предшколско образовање, кухоњом и трпезаријом и котларницом на чврста горива ( дрва и угаљ), наставничком канцеларијом и канцеларијама административно и ПП службе. Фискултурна сала је изграђена 1990.год, а 2019. године је реновирана средствима компаније Sportvision ( под , справарница и свлачионице) . Поседује 2 спољна школска терена за све спортове, и два ђачка улаза са северне и јужне стране, што омогућава прилаз ученика, родитеља , запослених и свих осталих сарадника. У матичној школи од школске 2017/18.одвија у једној смени за ученике млађих и старијих разреда, а у другој смени за ученике фооо ( функционално основно образовање одраслих). Школа је у потпуности покривена алармним системом, интернетом и wifi мрежом од 2018 године и видео-надзором , од 2019. године. Настава за старије и млађе разреде почиње од 8 часова.

 

Зграда школе у Доњој Сабанти је реновирана 2003. Располаже са две учионице, чајном кухињом, санитарним чвором и наставничком канцеларијом. Школско двориште је ограђено са пуно зелених површина. Грејање је на чврсто гориво (дрва и  угаљ). Школа је покривена интернетом и алармним системом од 2019. године.Настава од 1-4 разреда се одвија у комбинацији и почиње од 8 часова.

 

Школа у Баљковцу поседује две зграде –једну зграду изграђену  1928. (која је затворена ) и другу зграду изграђену 2000год. која у свом саставу има: две учионице, просторију за предшколско, наставничку канцеларију, чајну кухињу, три санитарна чвора, и велику покривену терасу која спаја стару и нову школску зграду. Зграда је покривена интернетом, алармним системом од 2019. године. Настава се одвија од 9 часова.

 

Васпитно образовни рад је организован у у петодневној радној недељи у две смене у матичној школи и у једној смени у истуреним одељењима. Одељења савремео опремљеног, креативног продуженог боравка ( 25 ученика у једном одељењу, првог и другог разреда, похађају наставу пре подне од 7 до 16 часова.


У школи је организована исхрана за ученике који су у продуженом боравку, као и ужина за остале ученике.


Ученици од I-IV разреда изучавали су енглески језик, а од V-VIII понуђена је један страни језик-немачки.


Од изборних предмета у разредној настави су заступљени : Грађанско васпитање/ верска настава, од играчке до рачунара, чувари природе, лепо писање и народна традиција према избору ученика.


Ученици од 5-7 разреда изучавају као изборне предмете хор и оркестар и цртање сликање и вајање, и у 8.разреду Основе информатике.  Од 2017/18 ученици од 5-7 разреда имају као обавезни предмет Информатику и рачунарство, један час недељно.  Ученици од 5-7 разреда имају  изабрани спорт (фудбал, кошарку или одбојку) а од 2017/18 имају од 5-7 разреда кумулативно 20 минута обавезних физичких активности.


Полазници у оквиру фооо имају први (од 1-4 разреда), други ( 5 и 6 разред) и трећи циклус ( 7 и 8 разред) са навршених 15, 5 година.Имају предмете по циклусима,  и за три године могу завршити основну школу.Након трећег циклуса похађају обуку  на Националној служби за запошљавање, и полажу пријемни ипит према афирмативним мерама Министарства просвете.  Школска година за ове полазнике почиње месец дана касније, и завршава се месец дана раније него осталим ученицима, и одвија се  четири дана ( од понедељка до четвртка), у поподневним часовима.