Akcije učenika 6/1 razreda (nastavnica Jelena Rakić) 8/2 razreda (nastavnica Bojana Tubić) ,7/3 razreda(nastavnica Ljiljana Ćuković) , na casovima građanskog vaspitanja  u odeljenskih starešina

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ученички парламент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >>>Присуство школских полицајаца смањило број прекршаја<<<


>>>Деца и интернет - Паметно од почетка<<<


RK Radnički 1964 - mađe kategorije - Trnava

 

 

 

 

Liga budićih šampiona, jun 2019. Fudbal, Kragujevac, škola sporta Šampion 034

 

 

 
Turnir u odbojci

 

 

 

Turnir u fudbalu, udruženje boraca Šumadije i škola, 4.6.2019. Dečaci 7.i 8.razred i Snežana Kostić, prof fizičkog

 

 

 

 


Obuka medijska pismenost 27.5. Prva krgujevačka gimnazija, Nevena Milovanović pohađala

 

 

 

Obuka učenika o bezbednosti u saobraćaju za prvi i šesti razred obavljena 21.5. I 27.5.2019.godine, Pu Kragujevac, saobraćajna policija>>>Tijana klik<<<

>>>Program<<<
 

 

 

>>>Срушимо баријере за аутизам заједно<<<

Предавање о превенцији наркоманије

 

 

 

 

Предавачи

 
>>>>>Награде најбољима у Пројекту Буди друг<<<<<
>>>>>Пројекат Буди друг<<<<<


Кутије за одлагање мобилних телефона
Захвалност предузећу Ками

 

 

 

 

 

 

Предавање о електронском насиљу - ученици од петог до осмог разреда и педагог Данијела Младеновић.

 

 

 

 

Mini Parlament: Marijana Friščić i Tomislav Jovanović.

 

Parlament: Jelena Arsić

 

Vršnjački tim od 5-8.raz Jelena Blagojević

 

Učenik mentor Međunarodna saradnje sa Rusima - Anđelina Nikolić 7/1

 

Од школске 2015/2016. постоји Тим за социјалну подршку деце која су социјално запуштена и занемарена као и сарадња са Центром за социјални рад на ангажовању породичног сарадника за децу уколико је то потребно.

Вршњачки тим


Узимајући у обзир да је наша школа у Пројету Школа без насиља обавезан део овог пројекта је и постојање Вршњачког тима.

Вршњачки тим чине 2 ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда, одабраних гласањем од стране својих другова. Вршњачки тим је обучаван током новембра и децембра 2008. год., а почео је са радом јануара 2009. год. Од тада је отпочела сарадња Вршњачког тима са Ученичким парламентом наше школе, али и вршњачким тимовима остале 3 школе које су, такође, у Пројекту Школа без насиља.

У школској 2015/2016.год. Вршњачки тим ће планирати свој рад на основу акционих планова области Подршка ученицима и Наства и учење, као и плановима рада следећих комисија: за маркетинг школе, за рад са родитељима, за културну и јавну делатност, професионалну оријентацију, за израду школског часописа, уређење школе, за безбедност као и са локалном заједницом.

Рад Вршњачког тима можете пратити на фејсбук страници: Vršnjački tim OŠ DLŠ

 

 

Извештај Школског тима „Школа без насиља“

Основне школе „ Драгиша Луковић-Шпанац“

 

 

После потписивања Меморандума од стране УНИЦЕФ-а и школе 26.03.2008.год приступили смо имплементацији програма под вођством Душанке Ћировић, менторке у пројекту.

На Наставничком већу је изабран Школски тим, а у оквиру тима је изабран координатор тима.Чланови тима су се према личним интересовањима определили за улоге у тиму ( реституција, форум театар, вођење евиденције и записника, обука и рад са ВТ..)

По едукацији свих запослених, разредних старешина, наставног особља, обуке тима коју је спровела менторка Душанка Ћировић , школски тим је приступио спровођењу задатака пратећи предвиђене кораке у реализацији пројекта

Пројектне активности су унешене у школска документа: ШРП, ГПРШ, Школски програм, планове рада стручних већа, слободних активности, одељењских заједница, итд.

Исте школске године у одељењима од 1. до 4. разреда приступило се реализацији цртаног серијала „Уа,неправда “ на часовима слободних активности, а после обуке учитеља за реализацију истих. Наредне школске године на часовима одељењског старешине од 1. до 8. разреда реализоване су превентивне радионице.

Превентивне радионице су планиране плановима рада одељенских старешина ,а први час понедељком је током целе школске године у распореду часова био час одељенског стрешине. Према упутствима избором ученика оформљен је Вршњачки тим и извршена је обука коју су спровеле Невена Шимшић, проф.енг.јез. и Милена М.Милићевић проф.разредне наст..

Током школске 2008-2009. године реализоване су акција у циљу промовисања ненасиља, толеранције и дружења:

- пројекат „ Олимпијски дани“ од 1. до 8. септембра 2008. год. чији је аутор проф.физ.вас. Драган Ђорђевић. Ученици су масовно узели учешћа у тој акцији под мотом “ Важно је учествовати за дечији осмех “. Исти пројекат је презентиран у марту месецу 2009. год. на“ Конференцији за спорт “ у београдској Арени, на Сабору учитеља септембра 2009., као и на Сајму образовања у Крагујевцу.


- у октобру у Данима дечије недеље спроведено је низ акција како у нашој школи тако и у сарадњи са још три школе које су у пројекту „ Школа без насиља“. У центру града осим плаката, постера, дечјих радова луткарска секција наше школе је 7.10.2008. извела и луткарску представу „ Да и мени теби буде добро “.

- 30.октобра стучно веће страних језика одлучило је да у циљу промоције ненасиља, толеранције и забаве приреди ученицима, родитељима и колегама маскембал поводом Ноћи вештица. Мото је био „ Страни језици су моћни савезници у борби против насиља“.

- са часова одељењског старешине као продукти радионица дефинисана су и на видно место истакнута Одељењска правила , а такође из њих су проистекла и Школска правила која је на састанцима дефинисао Вршњачки тим. Две ученице из Вршњачког тима су изабране да приступе школском тиму и то: Мирјана Бабић 6/3 и Александра Весовић 7/2. Постављено је и сандуче поверења у холу школе, а такође успешно функционише и Унутрашња заштитна мрежа чија је скица постављена у холу школе на видном месту.

4.марта 2009.год. одржан је састанак чланова тима и других гратских институција на коме је формирана Спољашња заштитна мрежа. Присуствовали су представници: Општинског суда , Управе за ванривреду, МУП-а , ЕПС-а, Центра за социјални рад , Министарства просвете одељења у Крагујевцу , менторка Душанка Ћировић, представници Савета родитеља, Школског одбора, Вршњачког тима итд. Постигнут је договор о потпуној сарадњи између институција.

Резултат састанка је посета представника Центра за социјални рад родитељским састанцима у одељењима 5/2 и 6/1, радионице у тим одељењима на тему превенције малолетничког деликвентног понашања као и посета истих састанку Савета родитеља.

- родитељи су током школске године информиосани о раду ШТ и ВТ на родитељским састанцима преко писаних извештаја, преко представника Савета родитеља, а велики број родитеља је подржао и учешћем и личним ангажовањем акције које су организоване у школи, а и у холу школе се могу видети јасно истакнута школска правила и скица УЗМ као и панои ВТ на којима су представљене све активности .

- у школском часопису „ Дечији осмех “ који издаје наша школа редовно се прате све активности које се реализују пројеком.

- ШТ и ВТ су приликом презентације приручника за родитеље „ Шта је данас било у школи“ која је организована у Скупштини града имали презентацију својих активности, као и представу.

Осим активности које су предвиђене програмом, школа је уз подршку наставног и ваннаставног особља како је већ поменуто успела да имплементира пројекат у готово све сфере школског живота (планови рада стручних већа, акциони планови самовредновања рада школе, Школски развојни план, Годишњи план рада) и посебно је имплементиран у планове рада секција и кроз организацију ваншколских активности. На пр. Луткарска секција школе која је иначе и раније имала успеха током 2008-2009. и 2009-2010. год базирала свој рад на промовисању ненаслног облика понашања, и освојила низ награда на фестивалима па и једну међународну.

Пројекат је приказан и поводом Дана школе низом активности: сарадњом са школама града Крагујевца са чијим је ученицима организовано дружење и представљање ВТ, родитељи, представници МУП-а, екипе наставника и ученика су имали прилике да се друже на спортским манифестацијама поводом дана школе...

У септембру 2009. год. водећи се добрим искуством наша школа је била носилац активности у организацији „ Школијаде “ која је планирана као активност заједничког акционог плана школа из Крагујевца које су у пројекту, а који је одржан у јуну 2009. „Школијада“ је анимирала и ширу јавност и имали смо велику подршку и сарадњу институција које практично чине СЗМ у организацији исте.

ВТ школе је ове школске године појачан новим члановима ученицима петог разреда и организује се обука за нове чланове. ВТ је успоставио одличну сарадњу са Ђачким парламентом и низ активности су планирали у будућем времену као међусобну сарадњу и заједничко деловање. Ученици школе знају ко су чланови ВТ, обраћају им се са идејама, и траже помоћ. ВТ осим са Ђачким парламентом организује заједничке активности и са другим Ђачким организацијама и секцијама у школи.

Чланови ШТ према подели улога у тиму са истим ентузијазмом као на почетку раде на даљој имплементацији пројекта. Спроведено је и интерно истраживање у току Дечје недеље које је иницирао ШТ и ВТ –Анкета са ученицима о познавању и примени школских правила, и УЗМ. Тим за реституцију делује по сазнању о насилној ситуацији.Још увек се јавља проблем неблаговременог пријављивања насиља, деловање без Тима за реституцију и не вођење евиденције.

Да се активности не спроводе само у матичној школи већ и у подручним сеоским одељењима показали смо у септембру месецу када смо били домаћини менторима, директорима школа и проф. физ. васпитања из Централне Србије на семинару „ Школски спорт у заштити деце од насиља “ у подручном одељењу школе у Баљковцу, која иначе учествује у свим активностима везаним за пројекат.

У октобру 2009. чланови ВТ и Луткарска секција су били гости групе „Машта“ из Пријепоља где су осим луткарских наступа имали и дружење и размену искустава са ВТ школе Свети Сава из Пријепоља.

ВТ и Ђачки парламент су урадили заједнички план активности Дечје недеље.

Представник ВТ је у октобру месецу био учесник акције „Глас деце и младих у народној скупштини“.

Остварена добра сарадња са Центром за социјални рад је резултирала Трибином - радионицама у којима су учествовали ВТ, ШТ, представници Центра, Савет родитеља, представници Цркве, са темом о превенције насиља.

Три члана ВТ су ангажовани и у раду ЛПА младих, тако да је у плану за 28.11., 5.12., 19.12.2009. заједничка акција у сарадњи са књижаром „Мамут“ у Рода центру у Крагујевцу.

Фотографије са свих ових активности можете погледати у Галерији слика.

Директор школе: Славица Атанацковић

Координатор пројекта:Биљана Антонијевић Савић