Данијела Младеновић,дипломирани педагог

Данијела Младеновић, рођена 30.09.1977. године у Крагујевцу, завршила је основну школу „Драгиша Луковић Шпанац“ у Белошевцу, као Вуковац, потом средњу медицинску школу „Сестре Нинковић“, одсек педијатријска сестра-техничар. У Београду, на Филозофском факултету, завршава студије на групи за педагогију 2003.године и дипломира оценом девет на дипломском испиту, из области школске педагогије.

У својој основној школи почиње са радом пре завршетка факултета, већ 2002.год., на месту стручног сарадника. На том месту ради и данас. Од заснивања радног односа улагала је у своје стручно усавршавање из различитих области (рад са даровитом децом, рад са децом са посебним потребама, рад са децом са емоционалним и понашајним проблемима, рад са родитељима, вештине комуникације и сарадње, тимски рад, асоцијативно учење....) . Своје компетенције имплементирала је у  свакодневни школски рад, посебно обраћајући пажњу да у правом смислу речи буде свим интересним групама- сарадник. Бројне су активности спроведене са ученицима, родитељима и наставницима у припреми, организацији и евалуацији, што се налази у портфолију.

 

У приватном животу ради као сарадник у Православном предбрачном саветовалишту, промовишући породичне вредности. Прошла је „Школу за родитеље“ у организацији Уницефа. Мајка је четворо деце. (Тренутно на трудничком боловању са петим дететом)