Одељење VIII-2

Одељенски старешина: Оливера Станковић- наставник музичке културе

1. Аврамовић Сава

2. Алексић Радомир

3. Антић Александра

4. Белоица Душан

5. Гајић Анђела

6. Драгановић Марија

7. Ђурђевић Лука

8. Илић Димитрије

9. Илић Ана

10. Јоксић Кристина

11. Костић Јована

12.Марковић Мартин

13. Матовић Јован

14. Мојсиловић Марија

15.Опрић Павле

16. Павловић Никола

17. Панић Вељко

18. Пешић Андрија

19. Савић Јован

20. Симовић Никола