Одељење VII-3 школска 2019/20.

 

Одељењски старешина: Јелена Стефановић ,професор српског језика и књижевности

 

1. Арсић Павле

2. Бабић Петра

3. Браковић Роксанда

4. Булатовић Павле

5. Булатовић Петар

6. Вукомановић Никола

7. Вулић Вељко

8. Милутиновић Милица

9.Вукојичић Јанко

10. Димитријевић Јанко

11. Јанићијевић Матеја

12. Крстић Андрија

13.Мијајловић Јован

14. Милошевић Даша

15. Опрић Лука

16. Петровић Павле

17. Петровић Стефан

18. Радивојевић Стефан

19.Радовановић Тамара

20.Ристић Кристина

21.Томовић Марина