Одељење IV-2

Разредни старешина: Томислав Јовановић, професор разредне наставе


1. Атанасковић Лазар

2. Бишевац Невена

3.Виријевић Немања

4.Гајић Матеја

5. Грујић Нина

6.Јевтић Михајло

7. Јеленић Лука

8. Јовановић Милена

9. Јовановић Ђорђе

10. Марковић Анастасија

11. Матовић Јована

12.Миланов Милена

13.Младеновић Давид

14. Панић Мирослав

15. Петковић Анастасија

16. Поповић Николина

17. Радојковић Јелена

18.Савић Михајло

19.Петровић Алекса