Невена Миловановић, директор од  2015.

Moje име је Невена Миловановић. Рођена сам 18.11.1980.године у Крагујевцу, од оца Радојка Миловановића, поч.и мајке Гордане Миловановић (рођене Јосифовић).  На позицији вд директора школе  постављена сам  26.августа 2015.године, a од 2016 изабрана за директора.

Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ (бивша „Иво Лола Рибар“) завршила сам у Крагујевцу 1994,а средњу школу „Прву крагујевачку гимназију“ на језичком смеру, 1999.године. Школовање сам наставила на Филолошком факултету у Београду, одељење у Крагујевцу, одсек англистика,(звање проф.енглеског језика) до 2004.године, и дипломирала као редован студент са просеком 7,96.

Што се тиче мог радног искуства, радила сам као  писани и усмени преводилац на пројектима болничког менаџмента  у Клиничком центру и Медицинском факултету у Крагујевцу,2004.год., у сарадњи са јапанском агенцијом за међународну сарадњу JICA, енглеском компанијом ELECTA, затим као лектор за енглески језик на часописима. Моја каријера као наставника је почела на позицији професора енглеског језика  у  средњој школи „Никола Тесла“ , у Баточини  и Економској школи у Крагујевцу  2004/5 год. У школи „Драгиша Лукови- Шпанац“ у Крагујевцу  радила сам на пословима професора енглеског и немачког језика, грађанског васпитања , али и као бибилиотекар.Између осталог, била сам  координатор Тима за школско развојно планирање, ПР школе, координатор Вршњачког тима, члан Тима за пројекте и Тимова за самовредновање из области Подршка ученицима и Руковођење, али и одељенски старешина.

Током десетогодишњег искуства, стекла сам лиценцу 2009.године али и бројне сертификате од стране Британског савета, Удружења наставника енглеског језика Србије (ЕЛТА), Удружења „Грађанске иницијативе“, Удружења наставника немачког језика, Центара за стручна усавршавања, Друштва школских библиотекара Србије, Савеза учитеља Р.Србије, Црвеног крста, Удружења војвођанских учитеља, разних издавачких кућа итд.

Објавила сам више радова у акредитованим часописима , самостално и у тимовима са колегама под називом „Заједничке акције у Баљковцу“ (2015), „Једно јаје- један цвет (2015),  „Интегративна настава-тематски дан Ускрс „ (2014), „Волонтерска акција“ (2014 и 2013), „Вршњачки тим у борби против насиља“ (2012) и „Подршка за другаре из Дечјег дома“ (2011).

Говорим још немачки и турски језик, пишем поезију и бавим се спортом


Небојша Павловић, директор школе од 2010. до 2015.

 

Небојша Павловић је рођен 26.06.1965.год. у Крагујевцу. Завршио је Oсновну школу "Вук Стефановић Караџић" и Средњу медицинску школу "Сестре Нинковић" у Крагујевцу.

1996. год. дипломирао је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу чиме је стекао звање дипломирани биолог, а дипломски рад је одбранио оценом 9. У просвети је почео да ради 1997. године.

У Основној школи "Драгиша Луковић-Шпанац" радни однос је засновао 2003. године као директор школе, а  од 2006. до 2010. године радио као наставник биологије.

Отац је два сина, Уроша и Огњена који су ученици ове школе.

 

 

_____________________________________________________________

 

Славица Атанацковић, директор школе од 2006. до 2010.

 


 

Славица Атанацковић рођена је 21.06.1965. године у Плани код Параћина у породици просветних радника од оца Витомира,професора географије и мајке Миленке,учитеља.Завршила је Основну школу „Драгиша Луковић- Шпанац“, Прву крагујевачку гимназију, затим Педагошку академију у Крушевцу-смер васпитач.

После четворогодишњег рада у дечјем обданишту и предшколским групама завршила је Педагошку академију,смер наставник разредне наставе. Од 1991.године стално је запошљена у Основној школи „Драгиша Луковић-Шпанац“ у издвојеном одељењу у Баљковцу.

2006.године је дипломирала на Учитељском факултету у Јагодини и стекла звање професор разредне наставе.

Била је директор школе је од 2006. до 2010. године.