1. Мирјана Арсић – председник

2. Снежана Милошевић –  зам. председника

3. Драгана Младићевић

4. Томислав Ћирић

5. Мирољуб Милосављевић

6. Спасоје Ђурђевић

7. Драган Мијајловић

8. Драган Јанковић

9. Јелена Арсић