Seminar za obuku e portfolio, pohađala Biljana Antonijević Savić, zahvalnost IK Bigz

Видео материјал

 

 

Семинари:

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, кат.бр. 629 (Невена Миловановић) 8.12.2018.

 

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту“, кат.бр. 551 (Катица Максимовић, Сузана Димитријевић, Марина Тракић) 8.12.2018.

 

Оbuke Informacioni sistem Dositej, Marija Spasojević Galović, 30.11.2018.

 

Кроз практичан рад до функционалног знања“, кат.бр. 478, Slavica Atanacković, Jelena Milosavljević, 1.12.2018

 

„До личне и професионалне филозофије применом етике брижности“, кат.бр. 431, Snežana Jovanović, Jelena Arsić, 1.12.2018.

 

24.11.kako izazvati pozitivnr promene kod učenika, Snežana Radivojević

 

24.11.kako izazvati pozitivnr promene kod učenika, Nada Aksentijević isto

 

Семинар „Мултимедија у настави и учењу у основној школи", кат.бр. 498, биће реализован 13. октобра,  Marija Antonijević, Marina  trakić

 

За семинар „Игре у настави“, кат.бр. 441, који ће биће реализован 13. октобра, Ljiljana Mijajlović

 

 

 

 

 

Oбукa за примену стандарда постигнућа за предмет Страни језик за наставнике у основној школи ( Енглески језик, Француски језик, Немачки језик, Руски језик, Италијански језик и Шпански језик)  u decembru 2018 sardrži:

•       Приступ платформи за обуку Страних језика омогућен је на линку www. moodle-zvkov. edu. rs

•       Онлајн обуци можете приступити од  четвртка – 22. 11. 2018. године.

•       На самом онлајн курсу имаћете на располагању јасна видео-упутства, као и текстуална обавештења.

•       Током обуке, у оквиру онлајн платформе, комуницираћете са својим модераторима.

•       Модератори ће, током курса, сва обавештења постављати на опште форуме.

 

У циљу унапређења образовног система Републике Србије и процеса дигитализације образовања Microsoft Office M 365 лиценце за школске рачунаре додељују се на коришћење школама у Републици Србији.Iменујovano лице које ће у име сваке школе којој су додељене лиценце, обављати посао школског администратора je Ana Krčmarević u školskoj 2018/19.

 

Godišnji plan rada za školsku 2013/2014